Ekshumacije > Bočac - Opština Banjaluka

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Dajičić - Maljigovo, Bočac br. 164, opština Banjaluka, unutar spaljene kuća vl. Vidačković Boje, dana 07.02.1996. godine
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje sela Bočac, opštine Banjaluka!
Datum ekshumacije/asanacije: 07.02.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Vidačković (Đuro) Boja, rođ. 1927. god.; id. 1996. god.