Ekshumacije > Bočac - Opština Banjaluka

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - selo Bočac, unutar lokve kod štale vl. Kovjenić Vinka, opština Banjaluka, dana 22.02.1996. godine.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje sela Bočac, opštine Banjaluka!
Datum ekshumacije/asanacije: 22.02.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Oroz (Jovan) Desanka, rođ. 1945. god.; id. 1996. god.