Ekshumacije > Bočac - Opština Banjaluka

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - selo Bočac, u voćnjaku pored kuće vl. Oroz Ljubice, sa lijeve strane makadamskog puta koji vodi prema zaseoku Vidačkovići, u ograđenoj parceli vl. Oroz Ljubice (iznad humke pronađen drveni krst sa sa natpisom "Oroz Anđa"), opština Banja Luka, dana 22.02.1996. godine.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje sela Bočac, opštine Banjaluka!
Datum ekshumacije/asanacije: 22.02.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Oroz (Tode) Ljubica, rođ. 1905. god.; id. 1996. god.