Ekshumacije > Bočac - Opština Banjaluka

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - zaseok Panići, selo Bočac, voćnjak na zemljištu vl. Panić Obrada (tridesetak metara od kuće), opštna Banjaluka, dana 11.03.1996. godine (stvarni datum pronalaska grobnog mjesta gdje je sahranjena Arežina Darinke je 15.01.1996. godine).
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje sela Bočac, opštine Banjaluka!
Datum ekshumacije/asanacije: 11.03.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Arežina (Nikola)Darinka, rođ. 1924. god.; id. 1996. god.