Ekshumacije > Bočac - Opština Banjaluka

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - rijeka Vrbas, brana hidro elektrane “Bočac”, opština Banjaluka, dana 07.04.1996. godine.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje sela Bočac, opštine Banjaluka!
Datum ekshumacije/asanacije: 07.04.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”