Ekshumacije > Opština Bosanski Petrovac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka četiri tijela iz masovne grobnice koja je pronađena na lokalitetu - livada preko puta osnovne škole u mjestu Bravsko, nedaleko od magistralnog puta Kluč - Bosanski Petrovac (sa lijeva strana puta gledano u pravcu Bosanskog Petrovca), Bravsko, opština Bosanski Petrovac.
Datum ekshumacije/asanacije: 19.06.2002. godine
Broj pronađenih tijela: 4


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Prnjić (Nikole) Branislav, rođ. 1965. god.; id. 2003. god.
- Banjac (Simo) Mile, rođ. 1941. god.; id. 2009. god.
- Kovačević (Đure) Branko, rođ. 1934. god.; id. 2002. god.
- Kovačević (Marko) Jovanka, rođ. 1941. god.; id. 2002. god.