Ekshumacije > Opština Bosanski Petrovac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka četiri tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - neposredno pored srušene stare škole koja se nalazi nedaleko od pravoslavne crkve u Gornjoj Vođenici, opština Bosanski Petrovac.
Datum ekshumacije/asanacije: 02.07.2002. godine
Broj pronađenih tijela: 4


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Miljuš (Stevo) Jovo, rođ. 1944. god.; id. 2003. god.
- Jeličić (Branko) Mile, rođ. 1966. god.; id. 2002. god.
- Latković (Stevo) Žarko, rođ. 1964. god.; id. 2002. god.
- Latković (Stevo) Luka, rođ. 1958. god.; id. 2002. god.