Ekshumacije > Opština Bosanski Petrovac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Razmjena posmrtnih ostataka tijela koja je obavljena na lokalitetu - Koprivna, Sanski Most (linija razdvajanja između Federacije BiH i Republike Srpske), dana 01.06.1996. godine. Radi se o posmrtnim ostacima tijela koja su pronađena na potezu: magistralni put “AVNOJ-a”, dio puta od Bosanakog Petrovca do Bihaća (Gorjevac), lijevo i desno od puta u dubini od oko 200 metara mjereno od puta i posmrtnim ostacima tijela pronađenih na području opštine Bosanski Petrovac. Posmrtne ostatke tijela na terenu pronašli i asanirali pripadnici "Civilne zaštite" iz Bihaća. Napomena: Tijela koja nisu odmah identifikovana - ukupno 9 tijela, bila su sahranjena kao "NN" na "Novom groblju" u Banjaluci, a u toku 1997. godina (01.04.1997.) i u toku marta - 02., 03. i 04.03.1999. godine reekshumirana su i ponovo forenzički obrađena.
Datum ekshumacije/asanacije: 01.06.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 9


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Latinović (Miće) Ratko, rođ. 1955. god.; id. 2003. god.
- Bojić (Dragana) Radoslav, rođ. 1959. god.; id. 2004. god.
- Grubor (Budimira) Perica, rođ. 1968. god.; id. 2002. god.
- Srdić (Dragan) Božidar, rođ. 1962. god.; id. 2004. god.
- Karanović (Aćim) Nikola, rođ. 1958. god.; id. 2003. god.
- Delić (Lazar) Drago, rođ. 1953. god.; id. 2005. god.
- Grubor (Dušan) Vlado, rođ. 1959. god.; id. 2002. god.
- Petković (Momčilo) Kosta, rođ. 1970. god.; id. 2003. god.
- “NN”