Ekshumacije > Opština Bosanski Petrovac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostaka pet tijela iz masovne grobnice sa lokaliteta - groblje "Šeledi", grad Bosanski Petrovac.
Datum ekshumacije/asanacije: 25.08.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 5


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Vržina (Stevo) Borislav, rođ. 1974. god.; id. 1999. god.
- Ljubičić (Mile) Nikola, rođ. 1936. god.; id. 1999. god.
- Bursać (Lazar) Janko, rođ. 1932. god.; id. 2001. god.
- “NN”
- “NN”