Ekshumacije > Opština Bosanski Petrovac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka pet tijela iz masovne grobnice koja se nalazila na lokalitetu - mjesno pravoslavno groblje u selu Suvaja, Bosanski Petrovac.
Datum ekshumacije/asanacije: 08.05.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 5


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Radulović (Nikola) Stojan, rođ. 1948. god.; id. 1998. god.
- Stupar (Savo) Milan, rođ. 1954. god.; id. 2003. god.
- Lazić (Dragomir) Željko, rođ. 1970. god.; id. 2007. god.
- Egelja (Mile) Perka, rođ. 1931. god.; dana 17.04.2009. god. sigao pozitivan DNK nalaz!
- Marjanović (Jovo) Smilja, rođ. 1921. god.; id. 1998. god.