Ekshumacije > Opština Bosanski Petrovac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka 12 tijela iz masovne grobnice koja se nalazila na lokalitetu - livada preko puta pravoslavnog groblja "Trešnjice", opština Bosanski Petrovac.
Datum ekshumacije/asanacije: 01.04. i 02.04.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 12


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Umičević (Marko) Braco, rođ. 1953. god.; id. 1998. god.
- Pilipović (Jovo) Branko, rođ. 1954. god.; id. 1998. god.
- Ćurguz (Nikola) Mile, rođ. 1958. god.; id. 2006. god.
- Ćuk (Milan) Stevo, rođ. 1949. god.; id. 1998. god.
- Pavlović (Ostoja) Makso,rođ. 1967. god.; id. 1998. god.
- Debeljak (Vid) Slobodan, rođ. 1945. god.; id. 2004. god.
- Ciganović (Jovan) Zdravko, rođ. 1960. god.; id. 1998. god.
- Pilipović (Đorđo) Zoran, rođ..1966. god.; id. 1998. god.
- Zorić (Trivo) Lazo, rođ. 1951. god.; id. 1998. god.
- Dragić (Tode) Drago, rođ. 1959. god.; id. 2004. god.
- Vukobrat (Pero) Predrag, rođ. 1964. god.; id. 1998. god.
- “NN”