Ekshumacije > Opština Bosanski Petrovac

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka sedam tijela iz masovne grobnice koja se nalazila na lokalitetu - lokalno pravoslavno groblje u selu Vedro polje, opština Bosanski Petrovac.
Datum ekshumacije/asanacije: 06.10.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 7


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Šikman (Milan) Branko, rođ. 1941. god.; id. 1998. god.
- Runić (Damjan) Dara, rođ. 1909. god.; id. 1998. god.
- Šikman (Đuja) David, rođ. 1905. god.; id. 1998. god.
- Knežević (Jovo) Vlado, rođ. 1932. god.; id. 2003. god.
- Runić (Mihajlo) Rosa, rođ. 1912. god.; id. 1998. god.
- Knežević (Branko) Sava, rođ. 1929. god.; id. 2003. god.
- Runić (Mihajlo) Ilija, rođ. 1909. god.; id. 1998. god.