Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija dva tijela (zajednička grobnica) sa lokaliteta - njiva vl. Kerezović Đorđa, nedaleko od puta koji vodi prema pruzi i zaseoku Bare - Donji Bukvik, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 07.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 2

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kerezović (Simo) Cvijeta, rođ. 1930. god.; id. 1998. god.
- Kerezović (Nikola) Đorđe, rođ. 1932. god.; id. 1998. god.