Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Bukovac, nedaleko od kuće vl. Stojaković Stojana, na prostoru granice livada vl. Marka Bajića i Stojaković Mlađena, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 14.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Bajić (Cvetko) Ilija, rođ. 1938. god.; id. 1998. god.