Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Bukovac, nedaleko od pruge Banovići Brčko, na udaljenosti od pruge oko 50 m, šuma vl. Radić Pante, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 14.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Pištalović (Cvijetina) Nikola, rođ. 1928. god.; id. 1998. god.