Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - groblje zvano "Crkvina", lokalitet Bukvik, nedaleko od puta Tuzla - Bčko - grobno mjesto sa natpisom Mijatović Boja, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 14.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Mijatović (Mitar) Jovo, rođ. 1953. god.; id. 1998. god.