Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Bukvik, Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 21.08.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đurić (Sime) Milo, rođ. 1917. god.; id. 2001. god.