Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Cerik, pored kuće vl. Ristić Milana koja se nalazi na putu prema lokalnom groblju, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 16.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Brković (Radovan) Milka, rođ. 1975. god.; id. 1998. god.