Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - nedaleko od puta koji vodi na jednu stranu za Cerik - Tuzlu, a na drugu za selo Brku, preko puta kuće vl. Milana Ristića, lokalitet Donja Skakava, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 08.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Pejić (Koste) Blagoje, rođ. 1912. god.; id. 1998. god.