Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija dva tijela (zajednička grobnica) sa lokaliteta - njiva koja se nalazi u Donjoj Skakavi, nedaleko od kuće vl. Marka Pejića, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 13.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 2

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Pejić (Nikola) Cvijeta, rođ. 1937. god.; id. 1998. god.
- Pejić (Petar) Marko, rođ. 1931. god.; id. 1998. god.