Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Donji Bukvik, šuma zvana "Brdo" vl. Sime Pantelića, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 08.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kerezović (Jovan) Damjan, rođ. 1936. god.; id. 1998. god.