Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Donji Bukvik, preko puta (puta koji vodi prema zaseoku Bare) kuće vl. Savka Mijaljevića, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 14.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Bašić (Gavro) Gligor, rođ. 1929. god.; id. 1998. god.