Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela lokaliteta - Donji Bukvik, potok koji se nalazi u “Vasića šuma”, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.03.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Vidović (Miloš) Đorđe, rođ. 1922. god.; id. 2001. god.