Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Gajevi, nedaleko od kuće vl. Blagojević Stevana, na zemljištu vl. Jeremić Mitra, opština Brčko
Datum ekshumacije/asanacije: 15.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Blagojević (Stevan) Mitar, rođ. 1942. god.; id. 1998. god.