Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija dva tijela (zajednička grobnica) sa lokaliteta - Gornji Bukvik, neposredno uz prugu Brčko - Banovići, preko puta kuće vl. Lazić Savke, nedaleko i do objekta DPD "Zadrugar" - Posavina, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 14.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 2

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Tanacković (Teodor) Jovan, rođ. 1912. god.; id. 1998. god.
- Tanacković (Lazar) Savo, rođ. 1912. god.; id. 1998. god.