Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Lukavac, iz rova koji se nalazio u šumi vl. Nine Vasiljevića, uz put koji vodi prema Bukviku, nedaleko od puta Džigure - Lukavac, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 15.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Todorović (Blagoje) Marko, rođ. 1937. god.; id. 1998. god.