Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Maoča, Paučak, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 29.05.2005. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Borojević (Obrada) Nenad, rođ. 1952. god.; id. 2003. god.