Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija jednog tijela sa lokaliteta - Vujičići, sa livade vl. Đokić Voje, nedaleko od starog puta za selo Vujičići, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 15.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Blagojević (Risto) Stevan, rođ. 1921. god.; id. 1998. god.