Ekshumacije > Opština Brčko

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija dva tijela (zajednička grobnica) sa lokaliteta - Vujičići, nedaleko od kuće vl. Laze Vujičića, opština Brčko.
Datum ekshumacije/asanacije: 15.07.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 2

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đurić (Nikole) Vaso, rođ. 1940. god.; id. 1998. god.
- Đurić (Vase) Slađan, rođ. 1975. god.; id. 1998. god.