Ekshumacije > Opština Bugojno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - naselja Alibegovići, nedaleko od raskrsnice puteva - sa lijeve strane puta koji vodi prema fabrici “Slavko Rodić”, između kuća br. 7 i 15, opština Bugojno.
Datum ekshumacije/asanacije: 27.07.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Lukić (Vase) Mile, rođ. 1943. god.; id. 2004. god.