Ekshumacije > Opština Bugojno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - naselja Alibegovići, dvorište kuće vl. Dizdar Jusufa (nekadašnji vlasnik Čavić Radoja), opština Bugojno.
Datum ekshumacije/asanacije: 27.07.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Praljak (Kosta) Ilija, rođ. 1951. god.; id. 2005. god.