Ekshumacije > Opština Bugojno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje u zaseok Popovići, selo Arnauti, opština Bugojno.
Datum ekshumacije/asanacije: 23.04.2002. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Erak (Rade) Jelena, rođ. 1938. god.; id. 2002. god.