Ekshumacije > Opština Bugojno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - “Gradsko pravoslavno groblje” u naselju Čipuljići, između grobnih mjesta sa natpisom “Lelović Luka” i “Kašić Draginja”, grad Bugojno, opština Bugojno.
Datum ekshumacije/asanacije: 25.10.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Živanić (Cvijo) Natalija, rođ. 1911. god.; id. 2008. god.