Ekshumacije > Opština Bugojno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - “Gradsko pravoslavno groblje” u naselju Čipuljići, neposredno pored urađene grobnice sa nadgrobnom oznakom “Lelović Luka”, grad Bugojno, opština Bugojno.
Datum ekshumacije/asanacije: 17.10.2007. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Lelović (Stanko) Luka, rođ. 1928. god.; id. 2008. god.