Ekshumacije > Opština Bugojno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - selo Drvetine, livada preko puta katoličke crkve u selu Drvetine, na oko 500 m mjereno od asfaltnog puta Drvetine - Bugojno, zemljište prekriveno gustim rastinjem i drvećem nedaleko od rijeke Vrbas, opština Bugojno.
Datum ekshumacije/asanacije: 26.08.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Duvnjak (Sime) Predrag, rođ. 1941. god.; id. 1999. god.