Ekshumacije > Opština Bugojno

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - “Gradsko pravoslavno groblje” u naselju Čipuljići, grobnica Čivčić Ljubomira, grad Bugojno, opština Bugojno.
Datum ekshumacije/asanacije: 26.08.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Duvnjak (Tome) Ružica, rođ. 1940. god.; id. 1999. god.