Ekshumacije > Opština Kalinovik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Karaula, šumski predio, nedolako od šumskog puta prema koti “Grebak”, oko 3 km lijevo od magistralnog puta “Trnovo - Foča”, opština Kalinovik.
Datum ekshumacije/asanacije: 20.08.2002. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”