Ekshumacije > Opština Kalinovik

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - prevoj Rogoj, šumski predio, nedaleko od potoka, oko 500 metara od spomenika iz NOB-a u pravcu sela Boljanovića, oko 500 metara od magistralnog puta “Trnovo - Foča”, opština Kalinovik.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.03.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Dromnjak (Miladin) Milojko, rođ. 1953. god.; id. 2006. god.