Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka četiri tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje u selu Bjelovčina, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 4


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đurićić (Savo) Uroš, rođ. 1940. god.; id. 2000. god.
- Babić (Petko) Slobodan, rođ. 1949. god.; id. 2000. god.
- Gotovac (Rajko) Jova, rođ. 1960. god.; id. 2000. god.
- Gotovac (Šćepa) Šćepa, rođ. 1921. god.; id. 2000. god.