Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - kanjon rijeke Rakitnica, na udaljenosti od oko 200 metara mjereno od kuće vl. Kuljanin Milutina, selo Blace, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 07.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Golubović (Šćepan) Radojka, rođ. 1915. god.; id. 2000. god.