Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje, u neposrednoj blizini paraklisa (male crkve - kapele), selo Blace, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 07.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Voja) Miroslav, rođ. 1975. god.; id. 2000. god.