Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela (zajednička grobnice) sa lokaliteta - livada nedaleko od kuće vl. Maksumić Mumina (na udaljenosti 13 metara mjereno od kuće), selo Blace, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 07.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 2

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Golubović (Jovo) Manojlo, rođ. 1912. god.; id. 2000. god.
- Golubović (Simo) Spasenija, rođ. 1918. god.; id. 2000. god.