Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - livada nedaleko od kuće vl. Kilibarda Danila (na udaljenosti 8 metara mjereno od kuće), selo Blace, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 07.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kilibarda (Jakov) Milka, rođ. 1903. god.; id. 2000. god.