Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Borci, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 04.07.2005. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Svetko) Milovan, rođ. 1937. god.; id. 2006. god.