Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - neposredna blizina masovane grobnice, iza mjesne pravoslavne crkve u selu Bradina, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 26.04.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Žuža (Trifko) Vaso, rođ. 1957. god.; id1998. god.