Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka četiri tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - neposredna blizina masovne grobnice, prostor iza pravoslavne crkve, neposredno uz ogradu sa gornje strane crkve - u blizini paraklisa (male crkve - kapele) u selu Bradina, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 26.04.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 4


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Mrkajić (Savo) Spasoje, rođ. 1958. god.; id. 1998. god.
- Kuljanin (Radoja) Milorad, rođ. 1966. god.; id. 1998. god.
- Koprivica (Boro) Njegoslav, rođ. 1966. god.; id. 1998. god.
- Kuljanin (Drago) Gojko, rođ. 1963. god.; id. 1998. god.