Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Bradina, Opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 06.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Mrkajić (Mirka) Radovan, rođ. 1939. god.; id. 2000. god.