Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - selo Osredak, Bradina, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 22.08.2006. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Vase) Bosiljka, rođ. 1939. god.; id. 2006. god.