Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Zaleđina, Bradina, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.07.2008. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     
     
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Radovan) Sretko, rođ. 1960. god.