Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - livada nedaleko od šumskog puta i potoka, selo Brđani, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 04.07.2003. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đorđić (Vidoje) Boško, rođ. 1939. god.; id. 2003. god.